نخستین قرارداد خارجی با الگوی IPC امضا شد

1395-10-12 08:55:42

نخستین قرارداد خارجی با الگوی IPC امضا شد

طلسم شکست: نخستین قرارداد خارجی با الگوی IPC امضا شد

با کنسرسیومی از توتال فرانسه و CNPCI چین نخستین قرارداد خارجی مبتنی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) به فاصله کمتر از یک‌سال از اجرایی شدن برجام امروز سه‌شنبه به امضا  رسید.
موافقتانه اصولی طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و تاسیسات ازدیاد برداشت از این میدان مشترک، روز سه‌شنبه میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکتهایی توتال فرانسه، CNPCI چین و پتروپارس ایران به امضا  رسید.


این نخستین قرارداد خارجی است که به فاصله حدود ۱۰ ماه پس از اجرایی شدن توافق ایران و غرب بر سر برنامه هسته‌ای موسوم به برجام به امضا می‌رسد و نخستین توافقی است که مبتنی بر اصول قراردادهای جدید نفتی ایران پیش خواهد رفت