اولین نرم افزار بر خط مدیریت پروژه بر اساس ارزش کسب شده

1395-10-12 08:55:42

اولین نرم افزار بر خط  مدیریت پروژه بر اساس ارزش کسب شده

اولین نرم افزار مدیریت و مانیتورینگ پروژه های ساختمانی با شاخص ارزش کسب شده (EV) توسط تیم شرکت مدیریت پروژه ایرانیان  طراحی و پیاده سازی گردید:

با توجه به درخواست شرکت گروه مالی گردشگری مبنی بر کنترل سبد پروژه های خود این مجموعه با همکاری شرکت توسعه فناوری اطلاعات (TIT) شروع به طراحی نرمافزاری بر اساس شاخص EV نموده است.

در حال حاضر 8 پروژه در سبد این نرم افزار قرار گرفته است که شامل پروژه های عمرانی و صنعتی مجموعه فوق الذکر میباشد.