اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت

1395-10-15 09:35:00

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران 

برگزارکننده : موسسه پژوهشی مدیریت مدبر با همکاری دانشگاههای بزرگ کشور و گروه صنعتي ايران خودرو

26 اسفند ماه 1395

مرتبط با رشته های

مدیریت
علمی و آموزشی
علوم انسانی
جامعه شناسی

اطلاعات تماس

مسئول : دکتر عبدالمحمد مهدوی
تلفن دبیرخانه : 02144861157
وب سایت : www.3iicmo.com

اولين همايش بين المللي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران

مشارکت در اطلاع رسانی

دراینستاگرام با ما باشید 
ارسال به دوستان

همایش های مرتبط

اولین کنگره ملی علوم اجتماعی و جامعه شناسی
اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مالی و حسابداری
دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
دومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی