هتل فرودگاه امام

تاریخ شروع : 1389     تاریخ پایان : 1393     اجرا برای : فرودگاه امام     درصد پیشرفت کار : 100%

جزئیات پروژه
هتل فرودگاه امام
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه   به سرپرستی و مدیریت مرتضی عطاریانی
 تاریخ شروع قرارداد   از سال 89 تا تاریخ اسفند 90

افتتاح در خرداد ماه سال 94

تصاویر پروژه