شهربازی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

تاریخ شروع : 1388     تاریخ پایان : 1390     اجرا برای : شرکت سمگا     درصد پیشرفت کار : 100%

جزئیات پروژه
شهربازی ترمینال مسافربری مشهد مقدس
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه   به سرپرستی و مدیریت مرتضی عطاریانی
 تاریخ شروع قرارداد   از سال 88  تا تاریخ اسفند 89

ساخت این شهربازی در طبقه 1- ترمینال مسافربری مشهد انجام گرفته است

با توجه به فضای موجود در این طبقه تغییرات اساسی در معماری انجام گرفت

کلیه تجهیزات این شهربازی جزو به روز ترین تجهیزات حال حاضر ایران میباشد

تصاویر پروژه