پروژه تجاری اداری و پارکینگ شیخ بهایی -سئول

تاریخ شروع : 1392     تاریخ پایان : 1394     اجرا برای : بانک گردشگری     درصد پیشرفت کار : 100%

جزئیات پروژه
پروژه تجاری اداری و پارکینگ شیخ بهایی -سئول
مسئولیت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان در این پروژه
برنامه ریزی و کنترل پروژه   به سرپرستی و مدیریت مرتضی عطاریانی
 تاریخ شروع قرارداد   از شهریور 92 تا تاریخ شهریور 93
تجهیزات مورد استفاده
استفاده از سیستم میراگرها

تصاویر پروژه