لیست پروژه ها

شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان پروژه های زیر را انجام داده است (متن تستی)

بازسازی و دکوراسیون

بازسازی و دکوراسیون

بازسازی و دکوراسیون

1395/02/01 شخص

بازسازی و دکوراسیون 130 مترمربع فضای مسکونی

توضیحات بیشتر
پروژه تجاری اداری و پارکینگ شیخ بهایی -سئول

پروژه تجاری اداری و پارکینگ شیخ بهایی -سئول

پروژه ساخت واحد مسکونی تهران /کوی یکتا

پروژه ساخت واحد مسکونی تهران /کوی یکتا

پروژه ساخت واحد مسکونی تهران /کوی یکتا

1391 شرکت پرشین اسپیتمان

این پروژه به صورت تریبلکس ساخته شد

توضیحات بیشتر
پروژه باز سازی و بهینه سازی تجاری خطی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

پروژه باز سازی و بهینه سازی تجاری خطی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

شهربازی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

شهربازی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

شهربازی ترمینال مسافربری مشهد مقدس

1388 شرکت سمگا

ساخت این شهربازی در طبقه 1- ترمینال مسافربری مشهد انجام گرفته است با توجه به فضای موجود در این طبقه تغییرات اساسی در معماری انجام گرفت کلیه تجهیزات این شهربازی جزو به روز ترین تجهیزات حال حاضر ایران میباشد

توضیحات بیشتر
ساختمان مرکزی بانک گردشگری

ساختمان مرکزی بانک گردشگری

ساختمان مرکزی بانک گردشگری

1392 بانک گردشگری

  ردیف شرح مقدار 1 مساحت زمین 2146 مترمربع

توضیحات بیشتر
هتل فرودگاه امام

هتل فرودگاه امام

هتل فرودگاه امام

1389 فرودگاه امام

افتتاح در خرداد ماه سال 94

توضیحات بیشتر
مسجد  ترمینال مشهد

مسجد ترمینال مشهد