درباره پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

 

 

معرفی شرکت

شرکت مهندسین پیکره مدیریت پروژه ایرانیان با هدف ارائه خدمات تخصصی برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت در سطح پروژه ، طرح ، پورتفولیو و سازمان پا به عرصه گذاشت . به این منظور این شرکت با بهره مندی از کادری مجرب و بر مبنای استاندارد های بین المللی ICB ، Prince ، PMBOK و با تفکر ایجاد سیستم مدیریت پروژه هوشمند و چابک ( Agile & Intelligence) خدمات خود را ارائه می دهد . این شرکت با یک درک دقیق و کارشناسانه از وضعیت و شرایط صنعت ساخت و ساز کشور و با تمرکز بر نگرانیهای اصلی کارفرمایان و مدیران پروژه های این صنعت، اقدام به بومی سازی استانداردهای بین المللی مرتبط و توسعه متدولوژی کاربردی و موثر نموده است . در مدیریت پروژه ، هدف شرکت متمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه های پروژه می باشد . ایجاد ارتباط بین اجزای درگیر پروژه ، کاهش ریسک های منفی پروژه ، ذخیره سازی تجربیات پروژه ، حصول اطمینان از پایان پروژه در زمان تعهد شده و همسو سازی اهداف پروژه با اهداف کلی سازمانی از دیگر اهداف این شرکت می باشد . همچنین این شرکت مفتخر به عضویت در انجمن مدیریت پروژه ایران می باشد .