تیم شرکت پیکره مدیریت پروژه ایرانیان

تیم حرفه ای ما

 

ما متعقدیم که  انجام یک کار با تکیه برتیمی کاراء  قابلیت رشد و ارتقاء خواهد داشت و با این اندیشه و تمرکز برنیروی انسانی ، نسبت به جذب نیروهای انسانی متخصص و متعهد اقدام نمودیم.

برای این کار از افراد متخصص  و سرشناس در این حیطه استفاده گردید تا با امید به ایزد منان و این اعتقاد که کار صادقانه و حرفه ای تضمین کننده ادامه همکاری ما با کارفرمایان و مشتریان خواهد بود منجر به تشکیل تیم حرفه ای با سوابق و دانش  کاری زیر گردد که آمادگی لازم حهت ارائه  خدمات حرفه ای در زمینه مدیریت و پروژه را خواهد داشت.


اعضای تیم ما